Polityka Prywatności

Zasady przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem b4sportonline.pl

 •  Gothica Trail (dalej: „GT”) realizuje zapisy na wydarzenie za pośrednictwem platformy b4sportonline.pl, której właścicielem i administratorem jest KAELMO Rafał Moś ul. Bydgoskiego Batalionu Obrony Narodowej 4/15, 85-825 Bydgoszcz (dalej: “KAELMO”).
 • W zakresie danych osobowych przekazywanych podczas rejestracji na wydarzenie GT, Administratorem danych osobowych jest GT. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych zebranych za pośrednictwem rejestracji na wydarzenie, należy kontaktować się GT pod adresem e-mail: robert@gothica-trail.pl.
 • Administratorem danych osobowych uczestników decydujących się na założenie konta na platformie b4sportonline.pl jest KAELMO. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych KAELMO pod adresem e-mail: inspektor@b4sport.pl.
 • Uczestnicy w momencie rejestracji na wydarzenie na platformie b4sportonline.pl zobligowani są podać następujące dane:
  imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania i kraj pochodzenia, adres e-mail, numer telefonu.
 • Każdemu, kto przekazał swoje dane osobowe lub informacje kontaktowe, GT i KAELMO zapewniają możliwość wglądu do jego danych osobowych oraz możliwość edycji.
 • Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z postanowieniami RODO i polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywać będzie się dla wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) tj. dane są przetwarzane w celu założenia konta, rejestracji na zawody sportowe, wyświetleniu wyników. Dane osobowe są przetwarzane w oparciu o wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) tj. każdy uczestnik decydujący zapisać się na wydarzenie poprzez platformę b4sportonline.pl musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji wydarzenia.
 • Podanie danych podczas rejestracji na wydarzenie jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w organizowanym wydarzeniu. Decyzja o założeniu konta na platformie b4sportonline.pl jest dobrowolna, ale pozwoli w przyszłości na skrócenie procedury rejestracji na wydarzenia GT oraz inne wydarzenia, na które można zarejestrować się za pośrednictwem platformy b4sportonline.pl.
 • Uczestnicy wydarzeń, którzy założyli konto na platformie b4sportonline.pl, a tym samym, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mają następujące prawa: możliwość dostępu swoich danych osobowych, ich edytowania, zwrócenia się z prośbą o częściowe lub całkowite ich usunięcie. Usunięcie danych osobowych na Wniosek uczestnika wiąże się z jego usunięciem z listy startowej wydarzenia i brakiem możliwości startu.
 • Dane osobowe uczestników przechowywane są w bezpieczny sposób przez cały czas istnienia platformy b4sportonline.pl. Mogą być usunięte jedynie na wniosek uczestnika.